Målgruppen for videoene er primært helsepersonell, og i serlig grad pleie og omsorgspersonell. Studenter i grunn-, videre- og etterutdanning ved høgskoler og universitet vil ha stor nytte av det faglige innholdet, som i stor grad eksemplifiseres med erfaringer fra praktisk helsearbeid. Videoene har også viktig kunnskap å formidle til leger og andre helse og sosialarbeidere, politikere og alle som er involvert i krise og sorgarbeid.

Bruksområde: Videoene egner seg godt til internundervisning og fagutviklingsarbeid ved sykehus, sykehjem, hjemmesykepleie, i diakonalt arbeid og til individuelle selvstudier, men også til undervisning ved høgskoler og andre undervisningsinstitusjoner.

Undervisningen er delt inn i 4 hovedtemaer:
Del 1: Verdier ved livets slutt
Del 2: Å møte døden og sorgen
Del 3: Kommunikasjon til alvorlig syke og døende og deres pårørende
Del 4: Å være hjelper nær døden

Hver av delene varer i ca. 30 minutter, og følges av et arbeidshefte med oppgaver som egner seg til individuell refleksjon, dialogsamtaler, gruppedrøftinger og plenumsdebatter. Produksjonen er støttet av: